Ik ga naar de verloskundige

Hoe voel je je? Hoe beleef je je zwangerschap? Dat zijn de twee meest belangrijke vragen die we je stellen. Het gebeurt namelijk allemaal in jouw lichaam. En zeker in je eerste zwangerschap kan het zijn dat je van alles merkt dat je niet thuis kunt brengen. Bespreek het gerust. Ook als je als partner veranderingen merkt bij je vrouw/vriendin en niet goed weet  of ‘het erbij hoort’. Of misschien heb je wel vragen over jouw beleving? We luisteren naar jullie verhaal en wensen. Natuurlijk vertellen we ook over onze begeleiding en wat je van ons kunt verwachten. Samen komen we tot een passend zorgplan, jouw 9 maandenplan! Hierbij gaan we uit van jullie behoeftes en gezondheid. De manier waarop je leeft, eet en beweegt heeft invloed op je baby. Het is dus belangrijk hierop te letten.

Hier vind je meer informatie over gezond leven in de zwangerschap

Waarschijnlijk ben je tussen de 7 en 8 weken zwanger wanneer je voor het eerst naar de verloskundige gaat. Als je wilt maken we dan ook een echo.

Je gaat bij ons nooit de deur uit zonder de baby gezien óf gehoord te hebben!

De eerste controle

De eerste controle (je bent meestal 7-8 weken zwanger), duurt ongeveer ¾ uur. Om je te kunnen voorbereiden krijg je, na het maken van de eerste afspraak, via de e-mail bijlagen toegestuurd die belangrijk zijn om door te lezen aan het begin van je zwangerschap.

Voor een goede begeleiding hebben wij veel informatie van je nodig over jouw gezondheid, leefgewoontes en bijvoorbeeld werkzaamheden. Zo proberen we meteen bij de start de zorg af te stemmen op wat jij nodig hebt en stellen we voor én met jou een individueel zorgplan op. Dit plan wordt telkens bijgesteld als daar aanleiding voor is tijdens de zwangerschap.

Je kunt van ons adviezen verwachten over een gezonde leefstijl in de zwangerschap. Over voeding en vitamines, roken, alcohol, drugs, medicijngebruik, het voorkomen van infecties en wat te doen bij veel voorkomende onschuldige maar soms o zo hinderlijke zwangerschapskwalen. We vertellen je over het Geboortezorgsysteem In Nederland, over onze praktijk, kraamzorg, en wat er allemaal op je af gaat komen. Maar natuurlijk niet alles tijdens het eerste bezoek.

Na de eerste controle:

De tweede controle. Deze plannen we in rond 10-12 weken(11e_week) en duurt ook ongeveer ¾ uur.

De vervolgcontroles. Gaat alles soepel en vloeiend? Of ga je soms bijna kopje onder? We luisteren naar je en zoeken samen naar het beste antwoord op de vragen die je hebt.

Het hartjesspreekuur. Voel je je wat onzeker of vind je het gewoon leuk om het hartje te horen? Kom gerust binnenlopen dinsdag tussen 13:00 en 13:30 als je een keer extra het hartje wilt horen.

Globaal terugkomschema. Zijn meer controles gewenst? Dan passen we het schema aan!

Echo onderzoek in de zwangerschap

Hoe leuk is het niet om even naar je kindje te kijken, zeker ook in die eerste onzekere maanden, als je zelf nog niets merkt van de bewegingen van dat kleine mensje. Voor veel ouders is dit enorm waardevol, ook later in de zwangerschap en dat begrijpen we heel goed!

Na de vroege echo(7-8-weken) volgt de termijnecho rond 10-12 weken. Is er in de zwangerschap een reden om meer echo’s te maken bijvoorbeeld om de groei van het kindje nauwkeuriger te volgen, of kunnen we de ligging niet goed voelen, dan zullen we hiervoor een aparte echo afspraak maken. Deze echo’s worden vergoed door je zorgverzekeraar.

De 13 en de 20 weken echo’s zijn medische echo’s bedoeld om eventuele lichamelijke afwijkingen al vroeg in de zwangerschap op te sporen. Dit valt onder prenatale screening.

Extra echomomentjes? Dat kan!

Meer informatie over echo onderzoek.(link naar algemene pagina echo??)

Prenatale screening

Welke onderzoeken zijn voor de geboorte mogelijk om te kijken naar de gezondheid van jullie kindje?

Als je dit wenst gaan we samen in gesprek over deze onderzoeken die je (soms al vroeg) in de zwangerschap kunt doen. Deze onderzoeken zijn niet verplicht. We zijn er om je te informeren en te ondersteunen in het maken van je eigen keuze. Dit doen we in een apart gesprek. We leggen de verschillen uit tussen de mogelijke onderzoeken en ook wat de uitkomsten betekenen. We noemen dit een counselinggesprek. Samen met je partner beslis je of jullie deze onderzoeken willen, en zo ja welke. Je kunt jezelf de volgende vragen stellen: wat betekent een afwijkende uitslag voor mij? Wil je alles wat je kunt weten wel weten? En zou je bijvoorbeeld overwegen de zwangerschap te beëindigen als jullie kindje niet gezond blijkt? Of wil je je dan beter voor kunnen bereiden op de komst van jullie kindje?

Meer informatie over:

Je bent zwanger en hoopt vanzelfsprekend dat je kindje gezond is. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Heel soms komen er aangeboren afwijkingen voor die we al in de zwangerschap op kunnen sporen.

In de eerste helft van de zwangerschap kan je kiezen voor onderzoek naar chromosoom afwijkingen bij je ongeboren baby zoals down-, edwards- en patausyndroom. Dit onderzoek heet de NIPT test.

Daarnaast is er de mogelijkheid om te kiezen voor onderzoek naar afwijkingen aan de organen van de ongeboren baby, dit zijn dus lichamelijke afwijkingen. We noemen dit het SEO, structureel echoscopisch onderzoek. Dat kan rond 13 weken (het eerste trimester SEO) en rond 20 weken (het tweede trimester SEO). De 13-weken echo is mogelijk sinds 1 september 2021.

Je kan kiezen om alle onderzoeken te doen, je mag kiezen voor één of twee, of je besluit om geen screenings onderzoek te laten doen.

Het doel van prenatale screening is om jou als aanstaande ouder(s), als je dit wilt, tijdig te informeren over de eventuele aanwezigheid van één of meer aandoeningen. Je bepaalt zelf of je onderzoek wilt laten doen. Vóórdat je een besluit neemt of je wel of geen onderzoek wilt, is het belangrijk dat je goed nadenkt over de eventuele gevolgen van de uitslag. En besef ook: de screeningstesten geven geen 100% garantie op een gezonde baby! Wat ga je doen als uit de test blijkt dat jouw kindje mogelijk een afwijking heeft? Een keuze is niet altijd makkelijk, praat er vooral samen over.

Welke onderzoeken zijn voor de geboorte mogelijk om te kijken naar de gezondheid van jullie kindje?

Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (dit zijn allemaal chromosoomafwijkingen) en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO, onderzoek naar de aanwezigheid van lichamelijke afwijkingen).

Het doel van prenatale screening is om zwangeren die dat wensen, tijdig te informeren over de eventuele aanwezigheid van één of meer aandoeningen, zodat zij een keuze kunnen maken uit verschillende handelingsopties.

In het eerste gesprek wijzen we jullie op de mogelijkheden om in een vervolggesprek, als jullie meer informatie wensen, hier dieper op in te gaan. Wil je zelf hierover al iets meer lezen? Kijk dan op: NIPT, 13 en 20 weken screeningsecho's of bekijk de video's: NIPT en 13 en 20 weken echo.

De NIPT test is een onderzoek naar chromosoom afwijkingen

Sinds 1 april 2017 kan je ervoor kiezen om een NIPT-test te laten uitvoeren: een bloedtest die onderzoekt of je ongeboren kind het syndroom van down, -edwards of -patau heeft. De NIPT geeft geen risico’s voor jou of de baby en wordt niet vergoed door je verzekering. Je betaalt een eigen bijdrage van €175.

Vanaf 11 weken zwangerschap kan er bloed bij jou worden afgenomen ten behoeve van de NIPT. Dit bloed wordt opgestuurd en in een van de academische centra onderzocht op de aanwezigheid van een extra chromosoom 13, 18 of 21 (dit noem je een trisomie): de veroorzakers van de syndromen. De NIPT wordt aangeboden binnen een wetenschappelijk onderzoek: Trident-2.

Een goede testuitslag heeft een betrouwbaarheid van 96-99%. Een slechte uitslag heeft een minder grote betrouwbaarheid. Wanneer uit de NIPT bijvoorbeeld blijkt dat de baby het syndroom van Down heeft, blijkt in 10% van de gevallen deze uitslag onterecht, voor het edwarssyndroom is dit ook 10% en voor het patausyndroom 50%. Daarom wordt ter bevestiging van een dergelijke uitslag altijd een vlokkentest of vruchtwaterpunctie aangeboden. De uitslag van deze testen geeft uitsluitsel of er wel of geen sprake is van een van de drie syndromen. Soms bestaat het vervolgonderzoek uit een echo in een centrum voor Prenatale Diagnostiek.

De NIPT kan ook andere chromosoomaandoeningen vinden. Dit heet nevenbevindingen. Je kiest zelf of je deze ook wilt weten.

Klik hier voor de folder over de NIPT. De folder is ook beschikbaar in het Engels, Pools, Turks en Arabisch

Voor meer informatie: bekijk de video of kijk op meerovernipt.nl.

Deze echo wordt gemaakt in het Echocentrum Espérance door speciaal opgeleide echoscopistes. Je mag hiervoor een “uitstapje” maken naar Arnhem-zuid, waar de hoofd locatie is, of naar een van de dependances in Lent of Zevenaar.

De 13-weken echo (Eerste Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek ETSEO).

Deze echo wordt tussen de 12+3 en 14+3 weken zwangerschap gemaakt en duurt  ± 30 minuten. (13e_week)

Het kindje is nu ongeveer 7 cm lang en weegt 25 gram. Het onderzoek lijkt erg op de 20 weken echo. Tijdens deze echo wordt bij het kindje gekeken naar afwijkingen aan de organen. Wordt er iets afwijkends gezien dan zal de aard en ernst van de afwijking niet altijd direct duidelijk zijn; er zal dan verder onderzoek plaats moeten vinden. Dit kan wat tijd kosten en veel onzekerheid met zich meebrengen. Als er een diagnose gesteld is, kan bekeken worden welke eventuele extra zorg er nodig is voor dit kindje in de zwangerschap en tijdens of na de bevalling. Bij een ernstige afwijking kan soms zwangerschapsbeëindiging overwogen worden, dit is in Nederland mogelijk tot 24 weken zwangerschap.

Van belang om te weten is, dat deze echo geen garantie biedt op een gezond kind. Niet alle afwijkingen kunnen op een echo gezien worden, zeker niet als het kindje nog zo klein is. En er zijn ook afwijkingen die pas later ontstaan.

Het kan zijn dat de echoscopiste bij de 13 weken echo niet alles goed kan beoordelen, bijvoorbeeld door een ongunstige ligging van de baby of door een wat zwaarder postuur van de zwangere. Je hoeft dan niet terug te komen. De baby wordt opnieuw beoordeeld tijdens de 20 weken echo.

Meer informatie over de 13 weken vind je hier: video en folder (ook in andere talen)

Deze echo wordt gemaakt in het Echocentrum Espérance door speciaal opgeleide echoscopistes. Je mag hiervoor een “uitstapje” maken naar Arnhem-zuid, waar de hoofd locatie is, of naar een van de dependances in Lent of Zevenaar.

De 20-weken echo (Tweede Trimester Structureel Echoscopisch onderzoek, TTSEO)

Deze uitgebreide echo wordt bij voorkeur tussen 19 en 20 weken gemaakt, (mag tussen 18 en 21 weken, 20e_week) en duurt ± 45 minuten. De baby is dan ongeveer 25 cm en weegt 300 gram. Met de 20-weken echo wordt gecontroleerd of je ongeboren kind ernstige, aangeboren aandoeningen heeft. De echoscopist bekijkt je baby van top tot teen. Hij/zij beoordeelt de aanleg van alle organen en de ledematen, de groei van de baby en ook de ligging van de placenta in de baarmoeder, de navelstreng en de hoeveelheid vruchtwater.

Als bij jouw ongeboren kindje een lichamelijke aandoening wordt gevonden, zijn de gevolgen voor de baby niet altijd duidelijk. Verder onderzoek zal dan vaak nodig zijn. Sommige aandoeningen zijn zo ernstig dat het baby kan overlijden voor of bij de geboorte. Er zijn ook aandoeningen die beter kunnen worden behandeld als al voor de bevalling bekend is dat de baby deze heeft. De zorg die dan nodig is tijdens de zwangerschap, rond de bevalling en direct daarna kan aangepast worden om zo de beste kansen voor de baby te creëren; en ook om jullie voor te bereiden op de extra zorg die nodig is.

Wees je er ook nu van bewust, dat deze echo geen garantie biedt op een gezond kind, niet alle afwijkingen kunnen op een echo gezien worden. En er zijn ook afwijkingen die pas later ontstaan.

Als je dit wenst zal de echoscopist bij de 20 weken echo je het geslacht van je baby vertellen. De 20 weken echo wordt vergoed door de verzekeraar.

Meer informatie over de 20-weken echo vind je hier: video en folder (ook in andere talen).

Wanneer geen 20 weken echo?

Als er sprake is van een aangeboren afwijking bij jou, je partner of een eerder kindje van jou of je partner of bij zeer naaste familie, dan kan het zijn dat je niet in aanmerking komt voor een 'gewone' 20-weken echo. Je wordt dan verwezen naar de afdeling Prenatale diagnostiek van Rijnstate ziekenhuis of UMC Radboud voor een uitgebreide echo. Dit wordt 'Geavanceerd ultrageluid onderzoek' genoemd (GUO), en is meestal ook rond 18-19 weken.