Klachteninformatie

Heb je een klacht? Blijf er niet mee rondlopen

Bespreek je klacht met je verloskundige
Het is belangrijk dat je je goed en vertrouwd voelt bij je verloskundige, want zwanger zijn, is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om jou en je kindje goed te begeleiden. Zit je met vragen, twijfel je ergens over of ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Wij willen graag jouw klacht gebruiken om onze zorg te verbeteren. Zo krijgen we de kans de zorg aan te passen op een manier waar je je prettiger bij voelt. Of krijgen we duidelijk hoe we elkaar hebben mis verstaan.

We maken een aparte afspraak met je. Dan hebben we rustig de tijd om te praten. Als je het lastig vindt om het gesprek te voeren, mag je altijd iemand meenemen naar het gesprek die je vertrouwt.

Schakel een klachtenfunctionaris in
Wil je meer weten over je rechten of wil je advies? Of wil je een klacht eerst met iemand anders bespreken? Of vind je het prettig als iemand je helpt bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken met jou waarover je ontevreden bent en wat je zou willen bereiken met je klacht. Zij adviseren in wat je kan doen. Ze helpen ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan jou en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat je aan de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Contact met de klachtenfunctionaris
Verloskundigenpraktijk Velp e.o. is aangesloten bij het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Je kan contact opnemen met een klachtenfunctionaris of een mail sturen.
Tevens is de klachtenfunctionaris telefonisch te bereiken via: 088 – 024 51 00

De verloskundige probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, je klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvangt je van ons bericht wat we hebben gedaan met de klacht.

Dien een geschil in bij de Geschilleninstantie Verloskunde
Als je er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kan je je klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of de klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.
Wil je meer informatie over de Geschilleninstantie Verloskunde? Neem contact op via mevrouw E. van Mackelenbergh. Mail of bel met telefoonnummer: 073 – 689 18 90.