Welke onderzoeken zijn voor de geboorte mogelijk om te kijken naar de gezondheid van jullie kindje?

Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (dit zijn allemaal chromosoomafwijkingen) en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO, onderzoek naar de aanwezigheid van lichamelijke afwijkingen).

Het doel van prenatale screening is om zwangeren die dat wensen, tijdig te informeren over de eventuele aanwezigheid van één of meer aandoeningen, zodat zij een keuze kunnen maken uit verschillende handelingsopties.

In het eerste gesprek wijzen we jullie op de mogelijkheden om in een vervolggesprek, als jullie meer informatie wensen, hier dieper op in te gaan. Wil je zelf hierover al iets meer lezen? Kijk dan op: NIPT, 13 en 20 weken screeningsecho’s of bekijk de video’s: NIPT en 13 en 20 weken echo.