Geboorteaangifte

Als je kindje is geboren moet je binnen drie dagen aangifte doen in de gemeente waar het geboren is. Zit er een weekend of feestdag tussen, dan tellen deze niet mee en wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag. Er moeten altijd 2 werkdagen in de termijn zitten.

Wat neem je mee naar de aangifte?

  • Geldig legitimatiebewijs van beide ouders.
  • Is er vóór de geboorte erkenning of naamskeuze gedaan? Neem dan de akte daarvan mee naar de aangifte. De gegevens van die akte komen in de geboorteakte.
  • Trouwboekje als je dit hebt (maar dit is niet verplicht), dan wordt jullie kind bijgeschreven in het trouwboekje.
  • Soms wordt een geboortebericht van de arts of verloskundige gevraagd.

Na de aangifte

De ambtenaar van de gemeente maakt een geboorteakte op die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Dit is het juridische bewijs van de geboorte van je kind. Na de aangifte krijgt het kind direct een Burgerservicenummer (BSN). Ook wordt hij/zij ingeschreven in de Gemeente Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Woon je in een andere gemeente dan die waar de baby is geboren, dan volgt automatisch overschrijving naar jouw woonplaats.  Zodra je de brief met het BSN van jullie kindje hebt ontvangen, kun je  hem/haar opgeven bij de zorgverzekeraar. Vergeet dit niet, want dit gaat niet automatisch.

Kosten

Aan de aangifte van geboorte en ook aan de akte van erkenning zijn geen kosten verbonden.