Childbirth Network

Childbirth Network, waar ook onze praktijk onderdeel van uitmaakt,  is een innovatief netwerk met als doelstelling het stimuleren van samenwerking tussen zwangeren, zorgprofessionals en onderzoekers. Bij deze kruisbestuiving tussen onderzoek, onderwijs en praktijk, staat de zwangere centraal. Wij willen de geboortezorg verbeteren, samen met jou als (aanstaande) zwangere. Dat doen we door (aankomende) verloskundigen, andere geboortezorgprofessionals, onderzoekers en docenten met elkaar te verbinden in het Childbirth Network.

Zo verbeteren we niet alleen de geboortezorg, maar ook het onderzoek en onderwijs.
Een gezonde baby en een gezonde moeder kun je alleen bereiken door met alle betrokkenen samen te werken. Hoe we dat doen? Op deze website beantwoorden we vragen van zwangeren en zorgverleners op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. We organiseren ook mini-colleges, geven trainingen en begeleiden studenten, zodat de (toekomstige) professionals op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en de beste zorg kunnen geven.

Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en praktijk

We doen ook onderzoek op onze afdeling Verloskunde Wetenschap, samen met zorgverleners én zwangeren. Zwangeren kunnen niet alleen deelnemen aan onze onderzoeken, maar net als verloskundigen ook helpen om het onderzoek vorm te geven. Zo krijgt de zwangere meer zeggenschap over haar eigen zwangerschap en kan de zorgverlener de beste zorg bieden.

Meer informatie vind je in deze video
Nieuws over zwangerschap en bevallen vind je hier