Wat kun je zien met een echo?

Met de bestaande apparatuur is het kind globaal goed in beeld te brengen. De ligging van de baby tijdens het onderzoek, de hoeveelheid vruchtwater rond de baby en de lichaamsbouw van de moeder zijn allemaal factoren die de beeldvorming beïnvloeden.

Veel afwijkingen zijn zeker in een vroeg stadium (nog) niet zichtbaar. Of ze worden, ook al wordt er zorgvuldig gekeken, tijdens een standaardonderzoek niet opgemerkt. Ze zijn te onopvallend of pas zichtbaar na de geboorte. Met andere woorden: een echo is geen garantie voor een gezonde baby of een baby zonder aangeboren afwijkingen.
Aan de andere kant brengt de echo wel eens onverwachte zaken aan het licht, die ongerustheid kunnen veroorzaken. In dat geval word je doorverwezen naar een specialist. Nader onderzoek zal dan uitwijzen of er inderdaad een afwijking is. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. De kans dat je met zo’n onverwachte uitslag te maken krijgt is dan ook klein.

Veelgestelde vragen

Mocht je veel overgewicht hebben dan kun je, in overleg met je verloskundige, een diëtiste inschakelen die een gebalanceerd dieet voor de komende maanden kan uitstippelen. Overgewicht kan meer kans op problemen geven in de zwangerschap:

  • Meer kans op een miskraam.
  • Meer kans op een hoge bloeddruk.
  • Meer kans op zwangerschapsvergiftiging.
  • Onbetrouwbaardere echo’s, waardoor de ontwikkeling van je baby minder goed kan worden gemonitord.
  • Meer kans op zwangerschapsdiabetes.
  • Het kan langer duren voor de bevalling goed op gang komt.
  • Lastiger natuurlijk bevallen. Door dikke benen is er minder “werkruimte” voor de verloskundige.
  • Meer moeite bij het zetten van een ruggenprik.

Normaal kaneel gebruik heeft geen nadelige effecten.