Programma Nu Niet Zwanger

Het doel van het programma is kwetsbare mensen ondersteunen een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger worden. Het programma NNZ valt onder Kansrijke Start

Nu Niet Zwanger (NNZ) regio Arnhem

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissing over het krijgen van kinderen en het gebruik van anticonceptie. Als je echter leeft in de waan van de dag en je leven een wirwar van problemen is, dan is zorgen voor geschikte anticonceptie niet het eerste waar je aan denkt. Een zwangerschap kan je overkomen zonder dat je er een bewuste keuze in hebt gemaakt. Het is, onder bepaalde kwetsbare omstandigheden, bijzonder lastig om stabiele, goede en veilige zorg aan een kind te bieden. Een zwangerschap en de geboorte van een kind kan het dagelijks leven ontwrichten, met risico’s voor de gezondheid, welzijn en veiligheid van het kind en het gezin. Met kwetsbare omstandigheden bedoelen we bijvoorbeeld psychische problemen, verstandelijke beperking, verslaving, schulden, geweld, tienerzwangerschap, maar ook het gebrek aan zelfredzaamheid en zelf herstellend vermogen en het onvoldoende aansluiten van omgeving.

Nu Niet Zwanger (NNZ) heeft als doel, dat mensen in kwetsbare situaties een bewuste keuze maken over het moment van hun kinderwens zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. NNZ leert hulpverleners/professionals actief het gesprek met hun kwetsbare cliënten aan te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Door hier aandacht aan te besteden en praktische, financiële en organisatorisch barrières weg te nemen, kunnen cliënten zelf een beslissing nemen over het moment waarop zij wel of niet zwanger willen raken. Het risico op een onbedoelde zwangerschap neemt af en de doorgaans daarbij komende problemen en zorgen, worden voorkomen.
Hieronder meer informatie over Nu Niet Zwanger Regio Arnhem 2021.

GGD Gelderland-Midden

Nieuwsbrief juli 2021_

Inhoudelijk coördinator Nu Niet Zwanger Gelderland-Midden:

Tine Hendriks, nnz@vggm.nl / 088-3555467