Manifestatie in Den Haag ‘Call the midwife!’

1 apr 2022

Vandaag werd er door verloskundigen uit het hele land actie gevoerd in Den Haag! Jeanine was er bij. We voeren actie tegen de invoering van integrale bekostiging (IB). Samenwerken? Graag! Maar wij zijn voor het behoud van autonomie en keuzevrijheid van zwangeren.

Één bekostigingssysteem levert een monopolie positie voor de ziekenhuizen op. Hierdoor komt de keuzevrijheid voor zwangere vrouwen in het geding en zullen verloskundigenpraktijken verdwijnen… Wij staan voor jouw verloskundige, bij jou in de buurt.

Stop pushing de verloskundige! Met gedwongen IB doen wij niet mee! Virtueel zetten wij daarom onze verlostas op de stoep bij het ministerie van VWS.

Ook meehelpen? Teken de petitie op https://noodalarmgeboortezorg.nl/

#verloskundigverzet #zegneetegenib #verlostasopdestoep #tasaandewilgen #noodalarmgeboortezorg #keuzevrijheidingeboortezorg #eigenregie #vanuiteigenkracht #mijneerstelijn

Terug naar overzicht