Keuze vrijheid van zwangeren op de tocht!

26 feb 2022

Ons Nederlandse verloskundige systeem loopt gevaar. Hoe lang kunnen zwangeren nog zelf een keuze maken voor waar ze willen bevallen? Het voort \bestaan van zelfstandig verloskundigen praktijken wordt bedreigd door invoering van integrale bekostiging. Lees het artikel in Trouw.

Nederland heeft een van de beste systemen van geboortezorg ter wereld. De zwangere kan kiezen waar zij bevalt, met wie zij bevalt, de manier waarop zij wil bevallen en gelukkig vinden wij het vanzelfsprekend dat daarbij de meest optimale zorg mogelijk verleend wordt om een kindje gezond geboren te laten worden. Als de minister besluit een integraal tarief voor de geboortezorg in te voeren waarbij de eerstelijns verloskundige zorg gedegradeerd wordt tot een ziekenhuis loket verliest de zwangere haar keuzevrijheid en een uniek verloskundig systeem.

Door een groep verontruste zwangeren, ouders en zorgverleners is een petitie opgesteld. De petitie zal in  aan de Tweede Kamer worden aangeboden. We hopen dat jullie er net zo in staan als wij en de petitie willen ondertekenen én delen met anderen. Kijk op Noodalarm geboortezorg

 

Terug naar overzicht