De veiligheid van de echo

Echoscopie wordt al meer dan veertig jaar toegepast in de verloskunde. Sindsdien zijn er al vele onderzoeken uitgevoerd om de veiligheid te controleren. Er is gekeken naar warmte- en mechanische effecten.

Onderzoek naar schadelijkheid heeft zich voornamelijk gericht op effecten op geboortegewicht, op het ontstaan van tumoren, op neurologische afwijkingen, zoals autisme. Eén onderzoek meldt een verhoogde linkshandigheid bij jongens, een ander onderzoek vindt dat juist weer niet. Ook bij geboortegewichten werden dezelfde tegenstrijdige resultaten gemeld. Risico op autisme werd aanvankelijk vermoed, maar ook weer tegengesproken. Een mogelijk gevaar van echografie is de warmteontwikkeling. Een deel van de geluidsenergie wordt in warmte omgezet. Daardoor zou het lichaam plaatselijk “koorts” kunnen krijgen.

Er is een richtlijn uitgevaardigd die uitgaat van het ALARA principe.; het komt er op neer, dat er niet meer akoestische energie wordt gebruikt dan nodig is voor het onderzoek; alle huidige apparatuur is qua thermische en mechanische index begrensd zodat de kans op schade vrijwel nihil is. Een garantie dat nooit onbekende of ongewenste effecten zullen optreden is niet te geven. Het is dus verstandig gepast voorzichtig te zijn met het gebruik van geluidsgolven en alleen een echo te maken als deze nuttige informatie oplevert.

Bij verantwoord medisch gebruik hoef je je echt geen zorgen te maken en zijn er geen nadelige gevolgen voor de baby!