Praktijklijn
026 - 4438777

Privacyverklaring

Welke gegevens worden (digitaal) opgeslagen en waarom?

Om goede zorg aan je te kunnen verlenen is het belangrijk om te beschikken over bepaalde gegevens, zoals persoonsgegevens en medische gegevens. Ook slaan we enkele gegevens van je partner op en (na de geboorte) van de baby. Het verwerken van jouw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Door jouw zorg aan onze praktijk toe te vertrouwen, geef je aan akkoord te gaan met de opslag en verwerking. Tijdens het eerste gesprek krijg je uitleg over welke gegevens we delen en met wie we deze delen. Daarvoor gebruiken we een 'Toestemmingsverklaring'.  

Zo gaan wij met jouw persoonsgegevens om:

 • Jouw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken wij zodat wij goede zorg aan jou kunnen verlenen.
 • Jouw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van een wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan jou.
 • Jouw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).
 • Je kunt onderdelen van jouw persoonsgegevens bekijken. Stuur ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als je vindt dat de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen niet correct zijn, mag je ons schriftelijk vragen om jouw gegevens aan te passen.
 • Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan jou verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we jouw gegevens op in een archief; onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • Je kunt jouw toestemming tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan jouw gegevens in dat geval op in een inactief archief (zie boven).
 • Je kunt bij ons bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.
 • Je krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met jouw persoonsgegevens.
 • Jouw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.