Praktijklijn
026 - 4438777

De bevalling inleiden

15-07-2020

Wat zijn de verwachtingen en ideeën van Nederlandse zwangeren?

UMC Utrecht, Radboud UMC en Amsterdam UMC zijn op zoek naar zwangeren die hun verwachtingen en ideeën over het inleiden van de bevalling met ons willen delen in dit online vragenlijst onderzoek. Op deze manier proberen de onderzoekers een beeld te krijgen hoe de zorg voor de Nederlandse zwangeren, met name het inleiden van de bevalling, kan worden verbeterd.

U kunt deelnemen als u zwanger bent, 18 jaar of ouder bent, en in Nederland woont. U kunt niet deelnemen als u zwanger bent van een tweeling of als u ooit een keizersnede heeft gehad.

Deelname is vrijwillig. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 25 minuten. Uw gegevens worden anoniem opgeslagen.

Deelnemen? Ga naar www.debevallinginleiden.nl