Praktijklijn
026 - 4438777

Corona (Covid-19), mededeling aan cliënten

28-03-2020
Corona (Covid-19), mededeling aan cliënten

Ben je zwanger of pas bevallen en voel je je niet goed? Of heb je een pasgeboren kindje en maak je je zorgen over zijn of haar gezondheid? Neem dan gerust contact op met je verloskundige. Wij hebben het inderdaad extra druk maar dat mag geen reden zijn om dan maar niet te bellen of te mailen. Het is niet nodig om door de zorgen over het coronavirus een drempel te voelen om bij klachten contact op te nemen. Wij zijn gewoon bereikbaar en zoals altijd mag je bij klachten, vragen of ongerustheid vanzelfsprekend contact opnemen. Bij voorkeur tijdens het telefonisch spreekuur (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur).

 

 

 

Veranderingen in verloskundige zorg als gevolg van het Coronavirus.

 

Beste zwangere (en partner),

Samen met alle verloskundigenpraktijken in de regio zijn er afspraken gemaakt hoe we de zorg zo goed mogelijk kunnen waarborgen met oog voor de kwaliteit van zorg en de gezondheid van zowel onze cliënten als van ons zelf.  Dit is terug te vinden in het pandemie draaiboek dat in onze regio is ontwikkeld en door de KNOV landelijk als voorbeeld wordt gebruikt. Achter de schermen is hard gewerkt en liggen afspraken klaar voor als zorgverleners uitvallen. Maar laten we er samen alles aan doen om dat te vermijden.

Daarnaast volgen we de adviezen die door RIVM , NVOG en KNOV worden opgesteld. Omdat de situatie snel verandert, kunnen deze adviezen ook snel veranderen. Houd daarom deze website in de gaten voor actuele informatie.

De huidige adviezen (voorlopig tot 31 maart 2020) hebben ingrijpende gevolgen en vragen om aanpassingen in de zorg, waarvoor we jullie begrip vragen.

Algemeen: 

 • Wij heten je welkom zonder handen te schudden.  
 • Beperk het aantal contacten, dus kom zoveel mogelijk alleen (zonder partner/ kinderen/ familie)
 • Houd afstand; ga ver uit elkaar zitten (in  de wachtkamer > 2 meter of neem plaats in de hal). 
 • Was je handen vaak met zeep. Hoest/nies in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Kom niet naar de praktijk bij lichte griepverschijnselen/verkoudheid en verhoging of koorts maar neem telefonisch contact met ons op.
 • Speelgoed en tijdschriften/boeken worden tijdelijk verwijderd uit de wachtkamer

 

Zorg in de zwangerschap:

 • Wij beperken het aantal controles  en doen alleen controles als deze nodig zijn. Dat betekent dat een aantal controles zullen vervallen of via de telefoon gedaan worden
 • We houden de controles zo kort mogelijk.  We gaan iedereen bellen die een afspraak heeft voor het bespreken van vragen, klachten en adviezen. 
 • Op de praktijk controleren we alleen bloeddruk en buik om fysiek contact  kort te houden en zo min mogelijk mensen in de wachtkamer te hebben.
 • Alle afgesproken echo’s gaan gewoon door.

 

De bevalling:

 • De keuze voor een ziekenhuis of thuisbevalling blijft. Met het oog op de ziekenhuisbezetting of de druk op het ziekenhuispersoneel kan het zijn dat we dit opnieuw moeten bezien.
 • In het ziekenhuis geldt dat je voorlopig maar één begeleider mag meenemen bij de geboorte en de hele verblijfsperiode daarna tot aan het ontslag.

 

Kraambed:

 • De kraamvisites doen we zoveel mogelijk telefonisch (eventueel via facetime). Alleen als het noodzakelijk is leggen we een thuisvisite af. 
 • Bij thuisvisite beperken we het contact zoveel mogelijk (kraamvrouw en /of  baby en kraamverzorgende)

 

Tot slot:

Als praktijken in de regio doen wij hard ons best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Wij hebben afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch verloskundigen zijn die ziek worden. Wij houden op die manier de kwaliteit van de zorg goed in de gaten en zullen er dan ook alles aan doen om je op de juiste manier te begeleiden.

We hopen op jullie begrip en medewerking

Jeanine, Elke en Jantien